stránc

Rozloučení s Milošem

V sobotu 14. února jsme se v jirkovském kině rozloučili a zavzpomínali na Miloše Kubelku. V kině se shromáždilo asi 200 Milošových přátel skoro z celé republiky. Byla zřízena kondolenční a vzpomínková listina, na kterou můžete přidat i svou vzpomínku.

Jarní pastorálka 2016

Na jarní pastorálku se sjedeme v květnu od 27.-29. do centra Immanuel. Těšit se můžeme na dobré obecenství a skvělé vyučování, či obráceně. Hostem bude nám dobře známý Barry Wisler. Téma: Jak střežit  křesťanské hodnoty v dnešní době. Těším se a věřím, že nejsem sám.

Celorepublikové shromáždění KS 2016

Hotel Step nás přivítá tak jako vloni 5. června hezkým a vzdušným sálem. Začnem ve 14 hodin. Zde je pozvánka


Letní pastorálka 2016

Letní pastorálka proběhne 10. - 16.července v Immanueli. Tématem je Ježíšovo vyznání před Pilátem, Jan 18:37 „… Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě…“ Otázkou je, zda i my každý sám za sebe, můžeme s takovou jistotou říci, proč jsme se narodili a proč jsme na tomto světě. Rádi bychom v létě zakusili „restart“ nebo znovuobjevení podstaty naší služby a vydanosti Pánu. Jako host bude po 13 letech Wessie van der Westhuizen, který zakládá sbory v Zimbabwe.


 


 

Na maKSimum 2016

Setkání mládeží CKS letos proběhne
3.6. - 5.6. v Kutné hoře. Letošní téma je "Hledej Boha dnes". Bližší info a přihlášky na facebooku. Nebo na stránce
Dita Frantíková

Křesťanská společenství na facebooku

Informace o akcích KS a pozvánky jednotlivých společenství najdete nově i na síti facebook